TV Vilafranca, programa 759 del 15 al 22 de juliol del 2019

78

Sumari:
– Obres parador
– Previ Fira Magdalena
– Excavacions Cova la Foia
– Festa jubilats
– Esports