Sumari:
– Obres parador
– Previ Fira Magdalena
– Excavacions Cova la Foia
– Festa jubilats
– Esports