Sumari:
– Resultats eleccions municipals
– Curs de cuina Miguel Barrera
– Caminata Centre de Salut
– Graduació 2n batxillerat
– Documental Gaza
– La Lola de la Plana
– Esports