Sumari: – Previ festival de música 775 – Festa escola infantil – Aplec dels Ports