TV Vilafranca, programa 691 del 12 al 18 de març 2018

722
PUBLICITAT

Sumari:

– Sessió plenària

– Visita director general de l’aigua

– 8 de març

– Activitats prèvies a l’aplec

– Cartellera

– Esports