Sumari:

– Sessió plenària

– Visita director general de l’aigua

– 8 de març

– Activitats prèvies a l’aplec

– Cartellera

– Esports