Sumari:
– Pleno
– Balanç nevada
– Cartell Educacció 2018 
– Carnestoltes
– Sorteig Exposició barbies
– Previ Carta Pobla
– Cartellera
– Esports