Sumari:
– Resum metereològic octubre
– Jornades ERIE Creu Roja
– Tot Sants
– Jornades Comerç i Empresa
– Reclam 2017
– Cartellera
– Esports