Sumari:
– Curs de valencià
– Hora del conte
– Jornades de música per a la inclusió educativa
– Premi explorador Andrés
– Cartellera
– Esports