Sumari:

– Senyalització viària

– Tall carretera Mosquerola

– Valoració turística del pont d’octubre

– Conferència sumak

– Esports