TV Vilafranca [PROGRAMA 650] del 8 al 14 de maig de 2017

184

Sumari:
– Sessió plenària,
– AulaNautra,
– Pont Nicaragua – Vilafranca,
– Caminata El guardià de les Trufes,
– Santa Elena i Catinencs a Ares,
– Esports,