Sumari:
– Nevada 24 de març
– Conveni sanitari Aragó-C.Valenciana per a la Iglesuela
– Increment de fans de Vilafranca a les Xarxes socials
– Programa de natació de l’escola
– Dia de l’arbre
– Exposició IES Vilafranca
– Esports: duatló de Nules i futbol