– El Maestrazgo de Terol dona suport per al Batxillerat.
– Jornades de bolets a l’IES.
– La UMV ha replegat 5 nous músics entre Vilafranca, Portell i Castellfort
– Xarrada sobre el troc i les ecoxarxes.
– Festa de Santa Cecilia de la Rondalla i Grup de Ball
– Esports