Tallat el camí de La Canà i la carretera Cinctorres – Castellfort

377

El camí de La Canà està tallat al trànsit. El riu Calders passa per damunt de l’asfalt. També està tallada la carretera Cinctorres-Castellfort per una solsida a 2 kilòmetres de Castellfort

Solsida