Sanitat publica les llistes provisionals de la 20a edició de les llistes d’ocupació temporal obertes i permanents

613
PUBLICITAT

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha publicat a la pàgina web les llistes provisionals de l’edició 20 de les llistes d’ocupació temporal. Aquesta edició és la segona que es publica des que les llistes d’ocupació estan obertes 24/7, cada dia de l’any ia tota hora.

En aquest sentit, la resolució de 12 de novembre del 2021 de la directora general de Recursos Humans va establir un procediment perquè les llistes d’ocupació temporal de les Institucions Sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública romanguen obertes de manera permanent.

D’aquesta manera, els tràmits d’inscripció i modificació de les sol·licituds estan disponibles les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any a la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i hi ha unes dates límit de mèrits a baremar i d’obtenció dels requisits de titulació, així com unes dates de tall fins a les quals es tenen en compte les sol·licituds per a cadascuna de les edicions.

En el cas d’aquesta 20a borsa, la data de finalització de la inscripció i modificació de l’elecció de categories i departaments de salut va ser el 30 de setembre de 2022 i la data límit d’obtenció dels requisits i els mèrits, el 30 de juny de 2022.

Respecte de l’edició 20, s’han actualitzat els mèrits dels més de 260.000 aspirants, que constitueixen les llistes d’ocupació actuals, més les 27.912 sol·licituds noves presentades.

Així mateix, s’han incorporat les notes dels procediments que deriven de les ofertes d’ocupació pública 2017 i 2018 i el Pla d’estabilitat 2019, en què la fase d’oposició ja ha finalitzat.

A la resta de categories, cossos i escales, es mantenen les notes dels processos selectius d’ofertes convocades prèviament i que van ser anotades en edicions anteriors.

A partir de demà 28 de desembre de 2022 s’obre un termini de 10 dies per formular al·legacions (fins a l’11 de gener de 2023) a través del registre telemàtic de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública oa les dependències previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques