Robatori de cablejat de coure al terme de Catí

526
PUBLICITAT

DiaDia

Els fets ocurrien durant aquest passat cap de setmana. Els autors van tirar al terra un transformador, després de desconectar la xarxa elèctrica, agafant uns 50 metres de coure del seu interior, amb l’objectiu de vendre’l. Aquest transformador es troba situat junt al pou de Vallivana, molt prop de la N232. L’empresa FACSA, encarregada de la gestió, va treballar en la reparació del servei d’aigua a la zona afectada.