Reobert al trànsit el camí de la Canà

233
PUBLICITAT

Així ho ha comunicat l’Ajuntament de Morella a través del servei d’informació per Whatsapp. Es restableix la normalitat a un dels principals vials que comunica els pobles dels Ports. El camí de la Canà, tot i travessar en la major part terme de Morella, dona accés a Cinctorres i tots els pobles de la ribera del Bergantes. També està situat als termes de Castellfort i Cinctorres.