Quina vilafranquina participa a una investigació de la UJI i la U. de Texas sobre la comunicació entre fulles de plantes?

1061
PUBLICITAT

Nota de premsa de la UJI

Investigadors de la Universitat Jaume I (UJI), en col·laboració amb les nord-americanes de Texas del Nord i Califòrnia, han descobert que les fulles de les plantes disposen de mecanismes per a comunicar-se entre si i reaccionar en cadena a qualsevol canvi de condició ambiental. Les conclusions d’aquest treball, on ha participat el catedràtic de Producció Vegetal de l’UJI Aurelio Gómez Cadenas, s’han publicat en la revista Science Signaling.

«El nostre treball demostra que les fulles d’una planta són capaces de parlar entre si, saber com es troben en cada moment i percebre com la resta de fulles està sentint», assevera Gómez Cadenas. Les situacions adverses patides per una part de la planta, però no per la resta del vegetal –com ara una forta radiació o un ataca d’alguna plaga o patogen– es transmeten a través de la canòpia per a coordinar la resposta de la planta. En conseqüència, «demostrem que l’exposició d’una fulla a una forta il·luminació genera el tancament de porus, anomenats estomes, en tota la planta a fi d’evitar una possible deshidratació», afirma Gómez Cadenas, qui destaca que aquest comportament no s’havia demostrat i «podria ser similar al llenguatge dels animals o les persones», afegeix.

La planta model utilitzada per a fer aquesta investigació va ser Arabidopsis thaliana. Els investigadors van aplicar estrès lumínic a una sola fulla i van comprovar que la resta presentava el mateix comportament davant el canvi de condicions ambientals. Aurelio Gómez Cadenas i la investigadora vilafranquina Sara Izquierdo Zandalinas, coautora d’aquest treball –qui va defensar la seua tesi doctoral a l’UJI fa un any i actualment continua la seua recerca a la Universitat de Texas del Nord– apunten que l’increment de llum localitzat en una sola fulla «desencadena una ona de senyalització química en forma de cascada a la resta de fulles de la planta». En concret, en la propagació d’aquesta ona participen senyals de calci, d’espècies reactives d’oxigen i elèctriques, de manera que tota la planta reacciona a l’estrès lumínic induït com si tota ella haguera rebut la mateixa quantitat de llum».

L’impacte científic d’aquesta descoberta és molt elevat, en opinió de Gómez Cadenas, ja que «estableix les bases per a dissenyar noves estratègies agronòmiques que augmenten la tolerància dels cultius a les condicions d’estrès abiòtic». A més a més, aquests resultats es poden materialitzar en programes de millora genètica i operacions de conreu que «facen possible que les espècies d’interès agronòmic puguen produir de forma més eficient i sostenible en l’escenari de canvi climàtic en què ens trobem».

PRESERVACIÓ D’ECOSISTEMES DAVANT L’ESCALFAMENT GLOBAL

Els resultats d’aquest treball publicat en Science Signaling també serviran per a futurs treballs centrats en espècies els ecosistemes de les quals ja es veuen greument afectats per condicions ambientals extremes, sovint, vinculades a l’escalfament global. En definitiva, «les nostres conclusions serviran per a descobrir la manera en què els vegetals coordinen les seues respostes davant els estressos combinats –per exemple, elevades temperatures i sequera actuant simultàniament– i ajudar a configurar actuacions ambientals per tal de pal·liar els efectes del canvi climàtic en ecosistemes d’alt valor ecològic».

Aurelio Gómez Cadenas és catedràtic del Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural de la Universitat Jaume I, on dirigeix un grup de recerca multidisciplinària que aborda distints aspectes de la bioquímica i biologia molecular d’espècies vegetals i animals sotmeses a condicions adverses. També investiga en la repercussió del canvi climàtic sobre l’agricultura i en la connexió evolutiva entre regnes biològics.

“Coordinating the overall stomatal response of plants: rapid leaf-to-leaf communication during light stress,” by A.R. Devireddy; R. Mittler at University of North Texas in Denton, TX; S.I. Zandalinas; A. Gómez-Cadenas at Universitat Jaume I in Castello de la Plana, Spain; E. Blumwald at University of California, Davis in Davis, CA. Science Sginaling, 2018 Feb 20;11(518). doi: 10.1126/scisignal.aam9514.