Qui són els personatges de la Vida de Sant Antoni i el sainet a Vilafranca?

280
La Vida de Sant Antoni

El dia 11 a les 19h tindrà lloc la representació de la Vida de Sant Antoni i el sainet “Fenòmeno” a càrrec del grup de teatre de Sant Antoni

Sainet "Fenòmeno"