Programa de les Festes de Vilafranca del dissabte 11 d’agost

95