Programa de les Festes de Vilafranca del dimecres 15 d’agost

118