Programa de les Festes de Vilafranca del dilluns 13 d’agost

145