Programa de la Setmana Santa a Vilafranca

319
Setmana Santa a Vilafranca
PUBLICITAT
Setmana Santa a Vilafranca
Setmana Santa a Vilafranca

DIMARTS 15 D’ABRIL DE 2014: DIMARTS SANT.

Celebració de la Reconciliació (Confessions).
Lloc: Església Parroquial Santa Mª Magdalena de Vil
afranca.
Hora: 19:30 h. 

DIMECRES 16 D’ABRIL DE 2014: DIMECRES SANT.

Processó del Calvari.
Lloc: Eixida des de l´Església Parroquial Santa Mª
Magdalena fins
al Calvari de Vilafranca.
Hora: 22:00 h.

DIJOUS 17 D’ABRIL DE 2014: DIJOUS SANT.

Missa del Sopar del Senyor.
Lloc: Església Parroquial Santa Mª Magdalena de Vil
afranca.
Hora: 19:00 h.

Hora Santa.
Lloc: Església Parroquial Santa Mª Magdalena de Vil
afranca.
Hora: 22:30 h.

DIVENDRES 18 D’ABRIL DE 2014: DIVENDRES SANT.

Via Crucis.
Lloc: Calvari de Vilafranca.
Hora: 11:00 h.

Passió i Mort del Senyor.
Lloc: Església Parroquial Santa Mª Magdalena de Vil
afranca.
Hora: 16:00 h.

Processó de l´Enterrament.
Lloc: Eixida des de l´Església Parroquial Santa Mª
Magdalena de
Vilafranca.
Hora: 22:00 h.

DISSABTE 19 D’ABRIL DE 2014: DISSABTE SANT.

Ofici de Lectura i Laudes.
Lloc: Església Parroquial Santa Mª Magdalena de Vil
afranca.
Hora: 10:00 h.

Vetlla Pasqual.
Lloc: Església Parroquial Santa Mª Magdalena de Vil
afranca.
Hora: 22:30 h.

DIUMENGE 20 D’ABRIL DE 2014: DIUMENGE DE PASQUA.

Missa del dia de Pasqua i Processó de “l’Encontre”.
Lloc: Església Parroquial Santa Mª Magdalena i prin
cipals carrers
del centre històric de Vilafranca.
Hora: 10:30 h.

ASSOCIACIÓ CULTURAL SETMANA SANTA I PARRÒQUIA SANTA Mª MAGDALENA DE VILAFRANCA