L’Ajuntament de Portell ha contractat a dos joves menors de 30 anys dins del programa Avalem Joves + de la Generalitat Valenciana. Aquests joves s’han contractat durant 12 mesos a jornada completa. D’aquesta quantitat 17.857 euros corresponen al programa de joves qualificats i 15.207 al programa de joves sense qualificació. Tots dos programes estan finançats pel Fondo Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

Publicitat