Plans d’ocupació per a contractar 3.300 persones i reforçar la capacitat de resposta dels ajuntaments enfront de la COVID-19

392
PUBLICITAT

Nota de premsa Generalitat Valenciana

  • Consta de dues convocatòries diferents, una per a majors de 30 anys (ECOVID) i una altra per a menors de 30 (Avalem Joves Plus)
  • Les entitats locals ja poden sol·licitar formar part del pla extraordinari d’ocupació COVID-19 de Labora

La Generalitat va publicar ahir dimarts les convocatòries dels plans d’ocupació que permetran contractar 3.300 persones a través dels ajuntaments, que veuran així reforçada la seua capacitat de resposta enfront de la crisi de la COVID-19. En concret, es tracta de dues actuacions, una per a les persones majors de 30 anys que hagen perdut l’ocupació a conseqüència de la pandèmia i una altra per a joves menors d’aquesta edat.

Ambdues han sigut publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), de manera que les entitats locals poden sol·licitar ja formar part del pla extraordinari d’ocupació COVID-19, del qual es podran beneficiar persones desocupades que estiguen donades d’alta en Labora.

D’una banda, s’han convocat les ajudes ECOVID, que estan destinades a les persones majors de 30 anys que hagen perdut l’ocupació a conseqüència de la pandèmia.

La iniciativa, amb un import de 30 milions d’euros, (21 milions de fons propis de la Generalitat i 9 milions provinents del Ministeri de Treball), beneficiarà a al voltant de 2.500 persones desocupades. Es tracta de contractes amb una duració mínima de 6 mesos per a la realització d’actuacions de prevenció, informació i logística vinculades a la lluita contra la COVID-19.

Aquest programa té una triple finalitat: millorar l’ocupabilitat de les persones majors de 30 anys, proporcionar-los una inserció laboral digna i fer front a les conjuntures econòmiques provocades per la COVID-19.

D’altra banda, s’han convocat les ajudes d’Avalem Joves Plus, a les quals es destinaran 14 milions d’euros perquè les entitats locals puguen contractar al voltant de 800 persones menors de 30 anys amb l’objectiu de reforçar als ajuntaments en la seua capacitat de resposta enfront la COVID-19.

Aquesta iniciativa està cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu de Garantia Juvenil. Les persones seran contractades amb un any de duració per a la realització d’obres o serveis d’interés general i social.

Les persones participants en aquest programa extraordinari d’ocupació seran seleccionades entre les inscrites com a demandants d’ocupació en els Espai Labora dels municipis corresponents. En aquestes seleccions tindran prioritat aquelles persones que no estiguen percebent prestacions o subsidis per desocupació.