Planakanta actua a Vilafranca

90

DiaDia

Serà aquest dissabte a les 22’30 a la Sala Carles Pons de la Casa de la Cultura.