Planakanta actua a Vilafranca

176

DiaDia

Serà aquest dissabte a les 22’30 a la Sala Carles Pons de la Casa de la Cultura.