Pla 135 per a la segona fase de la Plaça de les Eres

61
1a Fase Obres Plaça les Eres

L’Ajuntament de la Torre d’en Besora sol·licitarà a la Diputació de Castelló el Pla 135 per a la segona fase de la reforma de la Plaça de les Eres. Així mateix dins de la dotació per al municipi també s’inclourà un apartat per a la reforma de les oficines municipals. L’Ajuntament de la Torre d’en Besora percebrà de la Diputació de Castelló al voltant de 80.000 euros que es dedicaran tots a inversions.