Orquestra de Pàsqua amb la comissió de festes de Vilafranca, el dia 19 a les 00.00h

229
Orquestra Agora a Vilafranca

orquesta-pascua-agora.jpg

Entrada: 6€.

Dia: Dissabte 19 d’abril de 2014.

Lloc: Parador de Festes de Vilafranca….

Hora: Des de la mitjanit.

Entitat: Comissió de Festes 2014 de Vilafranca.