Opinió: Carta d’un objector de consciència electoral, per Jesús Tena Gracia

1205
PUBLICITAT

Sóc Jesús Tena Gracia, el passat 1 de juny vaig rebre una notificació en la qual se m’informava que formava part de la taula electoral situada en el col•legi públic de Vilafranca , un poble de l’interior de Castelló. Segons el document he de comparèixer el 26 de juny amb motiu de la celebració de les eleccions generals a les 8 del matí per a la constitució de la taula i estar en ella fins que finalitze el procés electoral, sota amenaça de pena de presó de tres a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos, si decideixo no presentar-me. D’altra banda s’obria un període de set dies per al•legar i explicar els motius que impedeixen l’acceptació del càrrec davant la junta electoral de zona de Vinaròs. Vaig enviar la meva al•legació comunicant la meva objecció de consciència i explicant que per raons ideològiques no podia participar en la taula electoral i que revoquessin el meu nomenament com a primer vocal. La junta va denegar la meua sol•licitud sense cap argument ni explicació.

No em vaig a escudar, sóc insubmís, no crec en el principi d’autoritat en les relacions humanes, cap persona, grup, institució o Estat haurien d’imposar la seva voluntat a les altres, per aquesta raó mai he votat. No vull ser còmplice i col•laborar el menys possible amb aquest sistema polític, sustentat amb la violència, les guerres, l’explotació i dominació d’unes persones sobre unes altres i la destrucció del medi ambient.

Penso que cal donar l’esquena a aquesta falsa democràcia en la qual una minoria de privilegiades governa a una majoria de governades excloent-nos de la participació política i de tots els processos decisoris que ens afecten com a persones d’aquesta societat.

Vivim en un ordre polític autoritari i jeràrquic que no és democràtic ni participatiu. Perquè fos democràtic, la nostra participació no hauria de limitar-se a poder triar cada quatre anys a les persones que ens van a governar, que legitimades pel resultat de les urnes, prenen totes les decisions en el nostre lloc sense consultar-nos res. Hi ha mitjans i recursos suficients per crear espais on les persones puguen opinar, debatre, decidir de manera horitzontal i gestionar tots els assumptes importants (ecologia, educació, salut, economia, infraestructures, consum etc) per posar-los en comú i en benefici de la societat.

Finalment crec que la participació en les taules electorals hauria de ser un dret i no una obligació. El que siga una obligació és un indicatiu del desafecte i poc suport popular al sistema electoral, que necessita recórrer a la coacció sota penes de presó o multes i en el millor dels casos, remunerant els càrrecs. De no ser així, moltes taules electorals no es podrien constituir el 26 de juny.

Agraeixo a totes les persones del meu entorn que recolzen la meva decisió, gens fàcil, al Grup Antimilitarista Tortuga per la seua ajuda i assessorament i el meu major reconeixement a les valentes insubmises del passat, present i futur.