Oferta d’ocupació a la brigada d’obres i manteniment del CISE de Morella

577
Imatge de Morella.
PUBLICITAT

El CISE de Morella crearà una borsa d’ocupació per cobrir vacants, substitucions, i reforçar el servei en cas de necessitat per a
treballar a la brigada d’obres i manteniment en les funcions de oficial o peó. Es tracta d’un contracte temporal de durada determinada amb dedicació parcial o completa. La persona contractada haurà de desenvolupar els treballs  propis dels llocs de peó o ificial (depenent de la categoria acreditada), en obra civil, manteniment i neteja d’instal·lacions municipals, parcs i zones verdes, etc.

El requisit mínim exigit és disposar del graduat escolar i DNI o equivalent.

S’admetran candidatures fins al 25 de febrer de 2022 a les 14h. Aquestes hauran de presentar-se al CISE a la Plaça Sant Miquel, 3 de Morella o fer-se arribar per correu electrònic a ciseadmon@morella.net.

Es pot consultar tota la informació i documentació requerida a http://bit.ly/PlaOcupacioLocal157.