Noves excavacions a la Coveta de la Foia

236
PUBLICITAT

La primera setmana de juliol es van portar a terme unes noves excavacions a la Coveta de la Foia de Vilafranca. L’equip va estar dirigit per Dídac Román (UJI) i Inés Domingo (ICREA-UB), i format per set estudiants voluntaris de la Universitat Jaume I (UJI).

A causa de l’aparició d’un bloc els primers dies d’excavació i a la consegüent impossibilitat de continuar amb el treball, van haver de deixar-ho per a l’any vinent. No obstant això, cal recalcar que aquest és un territori molt ric en la recerca de mostrejos, i que aquest equip d’arqueòlegs ha trobat moltes restes durant aquests últims anys.

Els treballs fets en aquest territori han confirmat l’assentament de dues grans ocupacions del final del paleolític. Per una banda, el jaciment més antic data amb catorze mil anys d’antiguitat, i es coneix com a jaciment epimagdalenià. I per l’altra banda, l’altre data de dotze mil anys d’antiguitat, i s’anomena jaciment sauveterrià. L’any vinent es continuarà treballant per a aconseguir més mostrejos sedimentològics i continuar investigant i tractant de trobar noves ocupacions més antigues que les ja descobertes. També, es pretén seguir documentant el jaciment epimagdalenià.

Dídac Román, director de les excavacions, afirma que “en aquest territori hi ha un nivell molt ric en industrialítica i en restes d’animals” -sobretot de cérvol i de cabra-. S’han trobat més de 55.000 restes de materials de l’època i al voltant d’unes 10.000 de restes de fauna. Així doncs, en total, s’han documentat més de 65.000 restes recuperades en la Coveta de la Foia. Aquestes quantitats són molt grans per a la poca superfície que hi ha excavada avui dia.

Aquestes excavacions es poden portar a terme gràcies a l’Ajuntament de Vilafranca, que presta ajuda en la manutenció i l’allotjament de tots i totes els i les estudiants, voluntaris i voluntàries que treballen en elles.