Morella renova els distintius dels vehicles residents i autoritzats

552
PUBLICITAT

Nota de premsa de l’Ajuntament de Morella

L’Ajuntament de Morella va aprovar una modificació de l’ordenança de trànsit en el ple ordinari celebrat el 28 de gener. Aquesta ha entrat en vigor, tot i que té un període transitori fins al 15 de setembre on són vàlides les autoritzacions i distintius actuals. Esta actualització de l’ordenança es fa amb l’objectiu de modernitzar l’actual gestió. Així, el consistori renovarà els distintius de residents i autoritzats i actualitzarà les dades dels vehicles al padró de la ciutat. Les persones residents a la ciutat rebran el distintiu de color verd automàticament abans de l’entrada en vigor de la normativa i les autoritzades, amb distintiu de color blau, hauran de sol·licitar-lo. Aquesta no suposa cap canvi en les zones restringides, és a dir, el funcionament continuarà sent igual, però cal renovar les autoritzacions.

Cal explicar que els vehicles residents són aquells inclosos en el Padró Municipal de Vehicles i aquells de rènting de veïnes i veïns empadronats a Morella. D’altra banda, hi ha diferents modalitats de vehicles autoritzats per a persones que per diferents motius circulen habitualment per la ciutat com són les de la resta de municipis de la comarca, les persones amb vivenda en propietat o lloguer a la ciutat, vehicles de repartiment o el personal d’empreses amb seu a Morella. A més, s’ha creat un espai a la pàgina web municipal, www.morella.net, on s’explica amb detall cadascuna de les modalitats d’autorització, la tramitació i la documentació que cal presentar per a obtenir-les, així com la taxa per a l’expedició del distintiu, en el cas dels autoritzats.

El regidor de Protecció Ciutadana i Mobilitat, Jose Manuel Rodrigo, ha destacat que “era una necessitat actualitzar el padró de vehicles i modernitzar la gestió del trànsit i aparcament a la localitat”. L’edil ha apuntat que “a la pàgina web de l’ajuntament s’ha creat un espai on es poden consultar les característiques de les diferents autoritzacions i com sol·licitar-les”. Finalment, ha remarcat que “recordem que fins al 15 de setembre tenen validesa els distintius actuals i que, per a fer el canvi, tenen a la seua disposició al personal de les oficines de l’ajuntament perquè el procés siga el més fàcil i àgil possible” i ha volgut “agrair el treball de la Policia Local i l’administració per a portar endavant esta millora”.

Morella compta amb uns 2.300 vehicles inscrits al padró, la qual cosa suposa que és una de les poblacions amb més cotxes per habitant a la Comunitat Valenciana. Actualment també compta amb més de 5.000 vehicles inscrits com a autoritzats per a càrrega i descàrrega, tenint en compte, a més, que sols compta amb un total d’unes 300 places d’aparcament dins del nucli urbà de Morella. D’aquesta manera, la millora de l’ordenança busca actualitzar aquest padró i renovar aquells permisos que complisquen les característiques que es requereixen. A més, periòdicament es revisarà aquest i els permisos de resident tindran una vigència de cinc anys i els d’autoritzat de dos.

A més d’esta modificació de l’ordenança, també es contempla els treballs de marcatge de les places d’aparcament tant en el centre urbà com els voltants de la població. Així, també es treballa en l’ampliació de places en l’aparcament de l’Albereda, als afores de Morella. D’altra banda, s’ha dotat a la Policia Local d’equips informàtics per a consultar i gestionar les dades dels vehicles en temps real i millorar l’atenció a la ciutadania.