Morella rebrà entre 10 mil i 18 mil euros per a la digitalització del planejament urbanístic

469
PUBLICITAT

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha concedit un total de 246.000 euros en ajuts per a la modernització i digitalització del planejament urbanístic a 15 municipis de la Comunitat Valenciana, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Aquests ajuts estan destinats a municipis de fins a 20.000 habitants per a l’elaboració de textos consolidats de planejament general i la seva digitalització. Cada consistori rebrà entre 10.000 i 18.000 euros i els municipis beneficiats són Almenara, Puçol, Borriol, San Miguel de Salinas, Alpuente, Morella, Canals, Cox, Puig de Santa Maria, Picanya, Estivella, Catadau, Vallada, Algímia d’Alfara i Sollana.

Per poder ser beneficiari de les ajudes per a la modernització i la transparència del planejament urbanístic, els ajuntaments sol·licitants han hagut de disposar d’un planejament que hagués estat modificat, almenys, en deu ocasions.

Així mateix, per a l’elaboració del text consolidat, s’ha requerit que continga el planejament general, les modificacions i homologacions posteriors i el planejament de desenvolupament i, a més, que s’hagi utilitzat la base cartogràfica de referència per a la representació gràfica de les determinacions del document consolidat del planejament urbanístic municipal.