Morella licita els aprofitaments cinegètics dels monts públics

588
PUBLICITAT

Nota de premsa de l’Ajuntament de Morella

L’Ajuntament de Morella licita els aprofitaments cinegètics dels monts públics d’Herbeset, Carrascals, Pereroles i Boalar d’Ortells. Així, el termini de presentació de les ofertes està obert i es tindran en compte diferents aspectes a més de l’oferta econòmica per a l’ús de l’espai. Així, aquesta atorga un màxim de 30 punts, però també és important la idoneïtat de la gestió. Així, els vedats de caça limítrofs amb aquestos optaran fins a 50 punts més, així com ser un club o societat inscrita en la Federació Valenciana de Caça en seran fins a 10 i si són sense ànim de lucre, fins a 10 més.

Aquestos criteris pretenen valorar la proximitat que els vedats gestionats per l’entitat licitadora tenen respecte a les zones de caça. El regidor de Monts i Camins Públics, Joel Pascual, ha destacat que “creiem que la proximitat és la manera més eficaç i eficient per a la gestió d’aquestos monts en matèria de caça” i ha afegit que “en el plec de condicions, s’atorguen molts punts als vedats que limiten amb els monts públics”. L’edil ha explicat que “es tracta de contractes d’ús dels monts per cinc anys, els quals es revisaran anualment”.

Pel que fa a les ofertes econòmiques, el cànon mínim per aprofitar cadascun dels monts és de 302,5 euros el lot d’Herbeset, 847 el de Carrascals, 605 el de Pereroles i 242 el del Boalar d’Ortells. Aquestes són anuals i, a més, l’abonament es realitzarà en un sol pagament anual.

Preocupació per la sarna

L’Ajuntament de Morella ha traslladat a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica la preocupació per la sarna en les cabres de la zona. Joel ha apuntat que “la sarna és un tema que preocupa al sector primari pels possibles contagis al ramat, per això hem traslladat la nostra preocupació a la conselleria”.