Morella finalitza els pagaments de les ajudes de la renovació urbana 2018-2020 i es prepara per a iniciar un nou programa

90
Ciutat de Morella

L’Ajuntament de Morella complirà amb la rendició del compte general de l’any 2019 en les pròximes setmanes «

Des de l’Ajuntament de Morella s’ha abonat el 100% de les ajudes als projectes beneficiaris dins de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana i Rural (ARRUR) del pla de l’any 2018-2020. En aquesta ocasió es van realitzar 13 projectes entre els de rehabilitació de vivendes i els de nova edificació. A més, es va reurbanitzar el carrer Alt de Sant Francesc. Així, les obres van suposar una inversió d’1,1 milions d’euros i el fons de les ajudes als projectes privats ascendia a 420.000 euros.

Acabat eixe pla, l’ajuntament de Morella ha informat d’una nova línia d’ajudes aconseguida als titulars dels projectes presentats. El nou programa ARRUR de millora d’habitatges, edificis i carrers dins del nucli històric contempla 19 projectes en vivendes, l’oficina tècnica d’assessorament i la primera fase de reurbanització del carrer Zaporta. D’aquesta manera, l’ARRUR suposarà més de 800.000 euros d’inversió i les ajudes directes als propietaris i propietàries ascendiran a més de 446.000 euros. Les aportacions totals són 323.000 euros del Ministeri de Transports, mobilitat i Agenda Urbana, 152.000 euros de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i 109.704 euros de l’Ajuntament de Morella.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha destacat que «hem demostrat una gran gestió amb el 100% de les ajudes en l’anterior ARRUR i ara anem a iniciar-ne un de nou per a continuar afavorint la rehabilitació de la vivenda a Morella i el suport al sector de la construcció en estos moments complexos marcats per la COVID-19».

La Sindicatura de Comptes informava de diversos ajuntaments, 65 en tota la Comunitat Valenciana, entre ells l’Ajuntament de Morella, que no havien rendit el compte general de 2019 en el termini establert per al dia 22 de gener de 2021. Al respecte, «volem informar que, en estos moments, el compte general de l’Ajuntament de Morella es troba totalment realitzat per part dels serveis tècnics i en tramitació per a la seua aprovació» ha explicat l’alcalde. Per tant, en les pròximes setmanes, s’entregarà com és preceptiu i així complir amb totes les obligacions establertes, com sempre ha fet l’ens municipal.

L’endarreriment, respecte al termini marcat, ve donat per la important càrrega de treball, incrementada per la situació de la COVID-19, així com la priorització, en els darrers mesos, entre altres, de l’aprovació del pressupost 2021 abans de finalitzar l’any 2020, com a eina essencial per al funcionament diari del consistori i la posada en marxa d’inversions i iniciatives per al municipi.