Morella crea i augmenta les bonificacions en l’impost de construcció

46
MORELLA BONIFICACIONS (2)
  • Hi haurà bonificacions del 95% en les obres de millora de masos i pedanies, així com s’augmentaran les d’accessibilitat, Gent Gran, energies renovables i eficiència energètica
  • També se suprimeix la taxa d’obertura de noves activitats empresarials o el traspàs, la qual era de 315 euros

El Ple extraordinari celebrat anit a Morella va aprovar la modificació d’algunes ordenances fiscals i la creació d’altres, així com la derogació de l’ordenança de llicències d’obertura d’establiments que suposava 315 euros. D’aquesta manera, s’han aprovat diverses millores de caràcter tècnic i s’introdueix l’autoliquidació per a afavorir l’agilitat en el procés de concessió, tant per part de l’administració com per a l’usuari.

El regidor d’Hisenda, Joan Carles Marcobal, ha destacat que “la supressió de la taxa de llicències es fa amb l’objectiu d’afavorir l’activitat empresarial, la qual cosa és una demanda tant del Consell Agrari com de l’Associació d’Empresaris Turístics de Morella i Comarca”. L’edil ha explicat que “també es milloren diferents bonificacions entre les quals destaca que es bonificarà el 95% de la millora de vivendes en masos i pedanies, ja que volem afavorir les millores en els masos perquè tenen major dificultat a l’hora d’acometre els treballs”. Joan Carles ha explicat que “en el cas de les pedanies creiem que és just, també, pels mateixos motius que les masies i perquè en alguns nuclis de població, a més, hi ha un problema en l’estat d’alguns habitatges”.

Així, les variacions en les taxes són les següents:

  • Les llicències urbanístiques es pagaran en forma d’autoliquidació en el moment de sol·licitar la llicència i es procedirà al pagament com a taxa del 0,3% del pressupost
  • També tindran una bonificació del 95% aquelles obres que es realitzen a Ortells, Xiva, Herbeset i La Pobleta, així com tots els masos del terme en aquells immobles destinats a vivenda
  • Una bonificació del 80% a favor d’obres que incorporen sistemes d’aprofitament tèrmic,
  • També tenen una bonificació del 80% aquelles obres que afavorisquen l’accés per a discapacitats i obres d’adaptació
  • Bonificació del 80% per actuacions sanitàries a majors de 65 anys
  • Bonificació del 30% amb un màxim de 200 euros a favor d’obres per a millora energètica.

D’altra banda, l’ajuntament de Morella ha congelat els impostos de l’IBI i els fems. A més, cal recordar que l’IBI s’ha abaixat un 13% en els últims anys.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA