Morella contínua amb la modernització del servei d’aigua instal·lant en el 2017 els comptadors intel·ligents

146

Nota de premsa de l’Ajuntament de Morella

En l’últim Ple Ordinari es van aprovar les Ordenances del 2017, mantenint totes els preus actuals, modificant tan sols la del servei d’aigua amb el nou sistema de modernització de la xarxa i els comptadors particulars

L’Ajuntament de Morella en el Ple Ordinari del mes de novembre va aprovar les ordenances municipals del 2017, modificant tan sols dos d’elles, la del servei d’aigua i la que fa referència a l’ús del pàrquing de l’Albereda. Quant a la primera, els canvis vénen donats per la modernització dels comptadors d’habitatges i empreses per a fer més eficient el servei.

S’instal·laran comptadors intel·ligents que permetran la introducció de serveis complementaris com una lectura immediata del consum d’aigua en la xarxa, amb açò es podran detectar al moment possibles fuites tant en habitatges com en explotacions agràries, canvi molt important per exemple per a habitatges habitats per gent gran, on de seguida es podrà detectar la fuita d’aigua i actuar sobre ella, així com en les explotacions agràries que les canonades tenen un llarg recorregut i són més sensibles a fuites que tan sols es podien detectar al cap de dos mesos quan s’emetia la factura.
Així doncs, progressivament s’anirà realitzant el canvi total dels comptadors actuals pels comptadors intel·ligents, perquè tant habitatges particulars com  empreses puguen aprofitar els serveis complementaris del servei.

L’increment produït és del 3 %, possibilitant que en els últims anys s’hagen anat realitzant diverses inversions en la millora de l’abastiment i alcantarillat per a evitar pèrdues d’aigua i fer més sostenible, d’aquesta manera, l’ús d’un recurs tan important com és el consum d’aigua. Aquesta gestió tan acurada ha evitat els talls d’aigua en una època de sequera tant important com la que estem tenint.
Amadeu Bordàs, regidor d’obres, destaca “la importància de seguir treballant en la millora dels serveis als ciutadans i, més si cap, en un recurs cabdal com és l’aigua, fonamental per a la sostenibilitat de l’entorn. Amb la modernització del servei i la instal·lació dels nous comptadors serem un municipi capdavanter en la gestió d’aquest recurs”.

Quant a l’ordenança del pàrquing de l’Albereda, es modifica la condició per a fer ús del mateix, permetent contractacions de temporades més curtes. Es tracta d’un servei demandat per la ciutadania que, per exemple, fa ús tan sols en períodes estivals o vacacionals.

D’altra banda, ordenances com la de l’IBI o la de la recollida de basures no s’han pogut modificar perquè l’Ajuntament no disposa de la informació per part de la Diputació quant a la revisió cadastral que s’està realitzant en aquests moments per part de l’ens provincial. Per tant, no s’ha pogut modificar a l’alça o a la baixa els impostos relatius a tots dos serveis.