Morella aprova un pressupost de 3,1 milions amb 453.000 euros en inversions i una rebaixa de l’IBI

225
Rhamsés Ripollés i Amadeu Bordás en els pressupostos
Rhamsés Ripollés i Amadeu Bordás en els pressupostos
Rhamsés Ripollés i Amadeu Bordás en els pressupostos

-Nota de premsa-

El Ple de Morella ha aprovat  uns pressupostos municipals per a l’any 2015 que ascendeixen a 3.110.300 euros. En aquests, destaquen tres qüestions: l’increment de les inversions, que arribaran als 453.000 euros, duplicant la quantitat de 2014, la garantització dels serveis socials, especialment amb el canvi de sistema de gestió de la Generalitat i l’aposta pel treball, potenciant el Pla d’Ocupació Local. A més, es manté el suport al teixit associatiu local, es reflecteix la baixada de l’Impost de Béns Immobles i es continua destinant una quantitat important a la despesa financera, degut al Pla de Pagament a Proveïdors al que es va haver d’acollir l’Ajuntament de Morella pels impagaments de la Generalitat Valenciana.

El regidor d’hisenda, Amadeu Bordàs, assenyala que “l’Ajuntament de Morella farà un gran esforç perquè la crisi no recaiga sobre els més dèbils i, per això, anem a apostar pel benestar social fent front a l’abandonament de la Diputació o de la Generalitat a serveis tan importants com la teleassistència o al canvi de model de gestió”. A més, indica que “una altra de les línies fonamentals d’aquests comptes és l’ocupació i formació. Amb una nova edició del Pla d’Ocupació Local, amb més personal en àrees tan importants com l’educació, turisme o seguretat, es van a realitzar contractacions per escometre més inversions i es van a donar suport als tallers d’ocupació de la Mancomunitat dels Ports, que en el cas de Morella tindrà vuit persones ocupades”. El regidor d’hisenda també afirma que “hem congelat les taxes, hem baixat l’IBI i malgrat l’elevada despesa financera del Pla de Pagament a Proveïdors i del deute que continua mantenint la Generalitat, hem pogut incrementar la inversió social. Això parla de l’esforç que s’està realitzant des de l’Ajuntament per reduir la despesa i la claredat en les prioritats”.

Finalment, l’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, concloïa que “aquests són uns pressupostos de clar caràcter social, que prioritzen a les persones, al teixit associatiu de la ciutat, als serveis municipals i a l’economia local i l’ocupació”.

Inversions

La partida d’inversions es duplica respecte al present any i arriba als 453.000 euros. Així, es contemplen actuacions tant a Morella, com a Xiva, Ortells, Herbeset i la Pobleta. Entre elles, es pot destacar la rehabilitació del patrimoni, amb la recuperació de les torres Font Vella i Redona, la renovació del carrer Confraria, la millora de l’Hostal Nou, un ambiciós Pla de Noves Tecnologies, per continuar amb la implantació de Guifi.net, la millora del servidor municipal o nous equips informàtics al servei dels ciutadans, la construcció d’una sala multiusos en el Centre Lúdic i Esportiu Jaume i o un pla rellevant de millora de xicotetes infraestructures. A més, a Xiva es realitzarà una primera fase de recuperació de l’edifici del forn i a Ortells es continuarà amb la millora de l’entorn i infraestructures.

Treball i ocupació

L’Ajuntament de Morella potenciarà el Pla d’Ocupació Local. Gràcies a l’augment d’inversions, es realitzaran contractacions per a la realització d’aquestes actuacions. A més, s’augmentarà el personal per reforçar algunes àrees importants, com l’educació degut a l’augment d’alumnes a l’Escola Infantil, el turisme o la vigilància. Finalment, destacar que el consistori també donarà suport als tallers d’ocupació de la Mancomunitat dels Ports.

Benestar social

El consistori morellà continuarà amb la seva aposta pels serveis socials. La principal novetat d’aquest any és que garantirà el Centre de Dia, tot i el canvi de gestió de la Generalitat Valenciana, pel qual serà l’administració autonòmica la que cobre les totalitat de les aportacions dels usuaris, el que presumiblement suposarà un retard en els pagaments per a les entitats gestores dels centres. A més, es continua amb els mateixos serveis municipals i amb nombroses ajudes a l’educació o al teixit associatiu de la ciutat.