Morella acometrà la modificació urbanística de la zona de Santa Llúcia

558
Morella
PUBLICITAT

Morella va a acometre dues modificacions importants a nivell urbanístic. L’Ajuntament de Morella ha informar que una d’elles és per a ampliar el sòl industrial en les proximitats de l’actual polígon i en l’altra es pretén portar a terme una modificació urbanística per a desblocar la situació de la zona de Santa Llúcia.
L’actuació s’ha licitat amb un pressupost de 89.000 euros més IVA i té l’objectiu de reordenar aquesta zona pròxima al nucli urbà. És a dir, definir quines actuacions i de quina manera es poden realitzar, sempre tenint en compte la protecció patrimonial d’elements tan significatius com és l’aqüeducte del segle XIV, i definint la possibilitat d’albergar sòl per a vivendes i altres serveis.