Millora camins Diputació

-S’estima que es rehabilitaran 3.000 km amb un pressupost d’un milió i mig d’euros

La Diputació de Castelló ha adjudicat ja els treballs del Pla Provincial de Rehabilitació per un import d’1 milió i mig d’euros per a un període de dos anys. Els treballs, que s’iniciaran de manera imminent, duraran fins a octubre. No obstant, es pararà quan el nivell d’alerta o requerisca. Principalment es realitzaran, a petició dels ajuntaments, labors d’adequació de pistes amb retroexcavadores, neteja de vores amb desbrossadores i asfaltat.