Mesures preses per l’Ajuntament de Palanques davant la situació actual pel coronavirus

72
Sense resposta de Telefónica sobre la fibra òptica a Palanques

Davant la situació produïda pel virus Covid-19, des de l’Ajuntament de Palanques informem de les mesures preses en relació a serveis públics municipals:

– Suspensió temporal de les activitats programades en espais municipals.

– Tancament de l’Escoleta Municipal i suspensió de les classes.
– Tancament de les instal·lacions esportives municipals.
– Precinte dels espais de joc infantils.
– Suspensió de totes les activitats culturals organitzades per l’Ajuntament.
– Suspensió de tots els actes festius.
– Suspensió d’activitats en centres d’atenció a majors (llar del jubilats)
– Priorització d’atenció telefònica o telemàtica per a realitzar tràmits administratius per tal d’evitar l’atenció presencial a les dependències municipals.

Des de l’Ajuntament es prega seguir les mesures d’higiene recomanades pel personal sanitari, evitar el màxim de desplaçaments i extremar les mesures en matèria de seguretat i neteja.

Es recorda que en presència de símptomes relacionats amb el Covid-19 cal contactar amb el telèfon 900 300 555.