Més de 56.000 professionals sanitaris de la Comunitat Valenciana participen en un estudi de seroprevalença d’infecció per coronavirus

413
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

– La prevalença global obtinguda és del 3,21%

– El personal facultatiu presenta la major prevalença (3,72%), seguit del personal TCAI (3,40%)

Els resultats preliminars d’un estudi de seroprevalença d’infecció per SARS-Cov2 realitzat a professionals del Sistema Valencià de Salut mostren una prevalença global del 3,21%.

El personal facultatiu presenta la major prevalença (3,72%), seguit del personal TCAI (3,40%), tot i que no s’observen diferències significatives estadísticament entre personal facultatiu, infermeria, TCAEs, personal zelador i personal tècnic.

L’estudi de seroprevalença té com a objectiu estimar la prevalença d’infecció per SARS-Cov2 al personal del Sistema Valencià de Salut. Es tracta d’un estudi transversal iniciat el mes d’abril en tots els Departaments de Salut de la Comunitat Valenciana.

Cal recordar que no es persegueix la detecció de nous casos, sinó conèixer el nivell de desenvolupament d’anticossos entre el personal sanitari, de manera que els casos positius no es comptabilitzen com a nous positius ja que havien estat detectats amb anterioritat.

Els resultats són provisionals, a data 19 de maig de 2020, atès que en algun departament l’estudi no ha finalitzat. És un avanç de resultats de l’informe final que s’elaborarà quan l’estudi haja conclòs en tots els departaments.

La participació en l’estudi ha estat voluntària, oferint-se a tot el personal, sanitari i no sanitari. Hi han participat un total de 56.372 treballadors i treballadores, el que suposa una participació del 82% dels diferents grups professionals.

Així mateix, s’ha ampliat l’estudi a el personal d’empreses externes que presta serveis en els centres sanitaris. Fins a la data, s’ha realitzat la prova a 6.639 treballadors i treballadores d’empreses externes i a 206 membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, d’acord amb els responsables sanitaris de les diferents unitats coordinats per Salut Pública.

La tècnica utilitzada ha estat la determinació d’anticossos anti SARS-Cov-2, mitjançant la tècnica de immunocromatografia (Test ràpid d’Ac SARS-COV-2) i segons resultat, confirmació mitjançant prova ELISA-CLIA.

Resultats preliminars de l’estudi

Per províncies, a Castelló han participat un total de 7.676 professionals, amb un resultat de 1.809 test ràpids AC positius, fet que suposa una prevalença d’infecció de l’3,21%. Per la seua banda, a Alacant han participat 20.421 professionals, amb un resultat de 747 tests ràpids positius i una prevalença d’infecció del 3,66%.

A València, el total de professionals que han participat ascendeix a 28.421, amb 861 proves AC positives, i un resultat de l’3,05% de prevalença d’infecció per SARS-Cov2.

Per categories professionals, dels 13.528 facultatius que han participat en l’estudi, 503 han donat positiu, el que suposa una prevalença d’infecció de 3,72%.

Per la seva banda, el total d’infermeres i infermers participants ascendeix a 16.144, amb un total de 534 positius i una prevalença del 3,31%. També han participat 9.304 TCAI, dels quals han donat positiu 316 amb una prevalença del 3,40%. Finalment, els zeladors que s’han realitzat la prova són 3961 proves, dels quals 130 són positius, la qual cosa suposa una prevalença del 3,28%.

Pel que fa a el personal no sanitari, només els tècnics superen la taxa del 3% amb un 3,18 d’un total de 1.951 tests realitzats, dels quals 62 han estat positius. Al personal administratiu se li ha realitzat un total de 4.933 tests, dels quals 121 han estat positius, fet que suposa una taxa de prevalença del 2,45%.