Masovers i propietaris de bosc preocupats pel foc de Vilafranca

938
Helicòpter descarregant
PUBLICITAT

Masovers i propietaris de bosc de la zona on s’ha produït l’incendi a Vilafranca s’han mobilitzat ràpidament per veure l’evolució de les flames. Han visualitzat des de lluny com actuaven els mitjans aeris, fins un total de 4, que han arribat a intervindre, a més de les brigades terrestres.

Propietaris de bosc observant el punt on s’ha originat el foc