Mario Bonavista guanya la Dinomania Trail a Cinctorres amb molts atletes de Vilafranca

305

El passat dissabte 2 de novembre es disputava la cursa Dinomania Trail de Cinctorres.

Va guanyar Mario Bonavista de La Iglesuela, amb 1h 37m 23s.

Va haver una nutrida participació de corredors de Vilafranca.

David Prades quart, 1h 48m 55s

Jaime Casanova onzé, 1h 56m 25s

Alex Pons catorzé, 1h 59m 43s

Dimas Pitarch quinzé, 1h 59m 45s

Enric Dols lloc 27, 2h 15m 17s

Fermin Albert lloc 31, 2h 17m 19s

Juanjo Falcó lloc 53, 2h 39m 28s

Fernando Monfort lloc 54, 2h 39m 32s

Juan Fernando Marqués lloc 71, 2h 47m 14s

Sebastian Gargallo lloc 87, 3h 31s

A la marxa, Javier Vives va ser quart, Ruben Deusdad cinqué, Carla Puig lloc 31 i sisena juvenil, Francesc Fabregat lloc 33, Rafael Monfort lloc 52, Carla Fabregat lloc 68, Jose Manuel Fabregat lloc 69. Alicia Gracia lloc 70, Claudia Fabregat lloc 102, Nuria Fabregat lloc 103, Rosa Monfort lloc 161, Laura Ortí lloc 183.