L’Ivace destinarà 2 milions d’euros per a impulsar les energies renovables en les empreses i entitats

143
Energia Renovable

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), dependent de la conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, destinarà enguany un total de dos milions d’euros per a impulsar les energies renovables en les empreses i entitats del nostre territori.

Així doncs, IVACE Energia, ha obert la convocatòria a través de la qual es donarà suport econòmic a la inversió en projectes que suposen la utilització de fonts d’energia no contaminants per a aplicacions tèrmiques i elèctriques.

Aquesta línia contempla ajudes a fons perdut de fins al 45% del cost dels projectes que suposen la utilització de fonts d’energia neta. A més en el cas de les mitjanes empreses aquest percentatge pot augmentar-se en deu punts i per a les petites empreses i entitats fins a 20 punts.

El termini per a la presentació sol·licituds s’iniciarà demà divendres, 14 de març i es prolongarà fins al pròxim 10 de maig.

Actuacions susceptibles de suport
El Programa d’Energies Renovables preveu donar suport a iniciatives que contemplen l’aplicació de panells solars per a usos tèrmics com la calefacció i l’aigua calenta, el calfament de piscines cobertes i per a la producció d’energia tèrmica per a aplicacions en empreses o processos industrials.

També es donaran suport a els projectes per a la producció d’electricitat mitjançant energia solar fotovoltaica, eòlica o mitjançant instal·lacions mixtes eòliques- fotovoltaiques per a consum aïllat de la xarxa elèctrica de distribució per a instal·lacions turístiques, refugis, masies i instal·lacions ramaderes per a bombament d’aigua, sistemes de reg, o electrificació de granges.

En el cas de la biomassa, seran susceptibles de ser subvencionades les iniciatives que contemplen equips per a l’aprofitament de residus forestals, agrícoles, orgànics urbans, orgànics industrials o matèria primera procedent de cultius energètics per a aplicacions tèrmiques industrials.

En el cas de les aplicacions tèrmiques per a ús en edificis, es recolzaran aquells projectes que utilitzen la biomassa per a la producció d’energia tèrmica per a calefacció, aigua calenta, calfament de piscines, sistemes de ‘district heating’, xarxes de calor i instal·lacions centralitzades de producció de calor, així com sistemes de generació de fred associats a la generació de calor.

També es donaran suport a les instal·lacions híbrides solar-biomassa tèrmica i per a equips de tractament en el camp de la biomassa per a astellat, l’adaptació de camions cisterna per a la distribució de biomassa i les instal·lacions per a la fabricació de pèl·lets, briquetes l’origen dels quals siga la biomassa.
A més, podran optar a aquestes ajudes els projectes d’aprofitament dels jaciments geotèrmics, així com l’energia minihidràulica i el biogàs.

Pel que fa als biocarburants, es donarà suport a la instal·lació d’assortidors en estacions de servei o per a proveïment de flotes, per al seu consum en el sector transporte, les plantes de producció de biodièsel o bioetanol i també els parcs d’emmagatzematge per a la seua distribució.

Cal destacar que totes aquestes línies d’incentius compten amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) en un percentatge del 50% a través del Programa Operatiu Feder de la Comunitat Valenciana vigent per al període 2014-2020, dins de l’Eix Prioritari 4 (afavorir el passe a una economia baixa en carboni en tots els sectors).

VA SER NOTÍCIA A DIADIA