Les fotos. Passejant per Vilafranca

777

Fotos de Joan Forés