Les fotos. Passejant per Vilafranca

710

Fotos de Joan Forés