Les coquetes i el ròssec dels arbres d'Albocàsser
Les coquetes i el ròssec dels arbres d'Albocàsser

Fotos: Marc Grifo