Les fotos. La rosada d’este matí a Vilafranca

369

rosadavilafranca

rosadavilafranca-2