Les fotos. La neu a Portell vista per José Camañes

126