Les fotos. La cloenda de l’Early Músic Morella

74

Nota de premsa de l’Ajuntament de Morella