Les fotos. Els bombers netejant carreteres a Morella

157