Les fotos. El pas del riu Cantavella per La Mata.

246